prim_sighisoara

ANUNȚ - Plan Urbanistic de Zonal – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL

Plan Urbanistic de Zonal – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL S.C. MIDTOWN RETAIL S.R.L ȘI NICOVALA S.A- STR. MIHAI VITEAZU, NR. 94 - ETAPA PREGĂTITOARE

Primăria Municipiul Sighisoara informează faptul că a fost demarată procedura de informare și consultare a populației cu privire la documentația:

„PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, PARCĂRI, RACORD STRADAL, AMENAJARE ACCESE, DRUMURI DE CIRCULAȚIE INCINTĂ, IMPREJMUIRE, PILON PUBLICITAR, PANORI PUBLICITARE INCINTĂ ȘI FATADE, AMPLASARE POST TRAFO, BRANSAMENTE UTILITĂȚI, AMENAJARE PROVIZORIE ORGANIZARE SANTIER” Sighisoara, str. Mihai Viteazu, nr. 94 - etapa pregatitoare.

Documentele care stau la baza întocmirii: “PLAN URBANISTIC ZONAL- CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, PARCĂRI, RACORD STRADAL, AMENAJARE ACCESE, DRUMURI DE CIRCULAȚIE INCINTA, IMPREJMUIRE, PILON PUBLICITAR, PANORI PUBLICITARE INCINTA ȘI FAȚADE, AMPLASARE POST TRAFO, BRANSAMENTE UTILITĂȚI, AMENAJARE PROVIZORIE ORGANIZARE SANTIER“ pot fi consultate chiar aici sau la sediul Primăriei Municipiului Sighișoara, Compartimentul Urbanism, et.2, camera 55.

Observațiile pot fi transmise în scris la adresa adresa de e-mail: primaria@sighisoara.org.ro, prin poștă, la adresa Sighișoara, P-ța. Muzeului, nr. 7, la Registratura instituției din P-ța. Muzeului, nr. 7. în maximum 15 de zile calendaristice de la data anunțului.