Domino

ANUNȚ PUBLIC

privind Proiectele de hotărâre ce urmează a fi supuse spre aprobare Consililui Local Sighișoara

 

            Astăzi, 18.11.2021, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următoarele proiecte de acte normative:

  1. Proiect de hotărâre aprobarea Statutului Municipiului Sighișoara;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a

Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, Județul Mureș.

Documentațiile aferente proiectelor de acte normative pot fi consultate:

  • Pe portalul Municipiului Sighișoara :

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2021-0001812A

  • La avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara;

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse consultării publice se pot depune până la data de 29.11.2021, pe baza formularului de colectare de recomandări atașat:

  1. La Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
  2. Prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
  3. Ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;
  4. Prin fax la numărul 0265.77.12.78.

Formularul de recomandări poate fi descărcat de pe pagina de internet a instituției, https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A sau poate fi ridicat de la sediul instituției: str. Muzeului, nr. 7, camera 12 – Centrul de Informare Cetățeni.

            Propunerile trimise vor fi publicate pe portalul Municipiului Sighișoara https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2021-0001812A

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

            Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind instaurarea stării de alertă pe teritoriul României și Legea  nr. 55 /15.05.2020 privind unele

 măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, R, dezbaterea se va desfășura sub formă de depunere a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare referitoare la  actele  normative enumerate mai sus.

 

            Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103.