Domino

    Nr. 27.549/III/2/11.08.2023

ANUNȚ PUBLIC

Primăria municipiului Sighișoara

Astăzi, 11.08.2023, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ:

”Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 163/27.07.2023 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.”.

Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

  • Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
  • Raport de specialitate;
  • Proiect de hotărâre;

Anexe la proiectul de hotărâre Documentația poate fi consultată:

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 21.08.2023 (inclusiv), prin:

1. formularul de colectare a recomandărilor,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A

2. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail contact@primaria-sighisoara.ro ;

3.la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

4.prin poștă, pe adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

Materialele transmise vor purta mențiunea: ” Proiect de hotărâre privind ...................... ”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției,https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2023-00028BEA

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103, e-mail primaria@sighisoara.org.ro, persoană de contact Nyaradi Isabella Maria.

 

                                                                         Primar,

                                                               Ioan – Iulian Sîrbu

 

    Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

      Nyaradi Isabella Maria