Domino

Anunț

privind programul de funcționare al SPCLEP Sighișoara

   Având în vedere radiograma D.G.E.P. București din cadrul M.A.I. nr. 2970508/31.05.2024 cu privire la realizarea măsurilor specifice domeniului de competență, în scopul asigurării cadrului necesar pentru desfășurarea în condiții optime a procesului electoral pentru alegerile pentru membri din România în Parlametul European, respectiv, a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 09.06.2024, programul de funcționale al S.P.C.L.E.P. Sighișoara este următorul:

08.06.2024 - sâmbătă - între orele 8.00-16.00

09.06.2024 - duminică - între orele 7.00-22.00