Domino

ANUNȚ PRIVIND COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA

Primăria Municipiului Sighișoara informează cetățenii cu privire la prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii  drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific ”Ambrozia artemisiifolia”, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.


În vederea distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Măsurile se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație la buruienii ambrozia. 


Nerespectarea obligațiilor constituie contravenţie și se sancționează cu avertisment.
Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.


Pentru informații suplimentare puteți consulta site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (www.madr.ro), al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (www.mmediu.ro) și al Ministerului Sănătății (www.ms.ro).