Domino

Nr.9989/III/23.03.2022

                                                                               

 

ANUNȚ PUBLIC

Privind  proiectul de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consililui Local Sighișoara

 

            Astăzi, 23.03.2022, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

          ”Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023”.

Documentația aferentă proiectului de act normativ poate fi consultată:

  • pe portalul Municipiului Sighișoara

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322

  • la avizierul instituției, P-ța. Muzeului, nr. 7, Sighișoara;

 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 04.04.2022, pe baza formularului de colectare de recomandări atașat:

  1. la Registratura instituției din Sighișoara, P-ța. Muzeului, nr. 7;
  2. prin poștă, la adresa Sighișoara, P-ța. Muzeului, nr. 7;
  3. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;
  4. prin fax la numărul 0265.77.12.78.

Formularul de recomandări poate fi descărcat de pe pagina de internet a instituției,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A,

sau poate fi ridicat de la sediul instituției: P-ța. Muzeului, nr. 7, camera 12 – Centrul de Informare Cetățeni.

Propunerile transmise vor fi publicate pe portalul Municipiului Sighișoara

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322

Nepreluarea recomandărilor formulate va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103.

 

 

Primar,

Ioan-Iulian SÎRBU

 

                                    Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                             Nyaradi Isabella Maria

                                                     

 

                                                                                              Data publicării pe site: 23.03.2022