Domino

                                                                                                                       Nr. 341/III/2/05.01.2023

 

ANUNȚ PUBLIC

 

              Primăria municipiului Sighișoara

 

             Astăzi, 05.01.2023, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următoarelor acte normative:

  • ” Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxei de salubrizare pentru anul 2023 în Municipiul Sighișoara”.
  • ”Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în județul Mureș, cu aplicabilitate începând cu luna ianuarie 2023 în Municipiul Sighișoara”.

            Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

  • Nota de fundamentare a proiectului;
  • Expunere de motive;
  • Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
  • Textul complet al proiectului actului normativ;

Documentația poate fi consultată:

           Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 15.01.2023 (inclusiv), prin:

  1.  formularul de colectare a recomandărilor,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A ;

  1. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;
  2. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
  3. prin poștă, pe adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

            Materialele transmise vor purta mențiunea: ” Proiect de hotărâre privind ........................... ”.

            Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției,https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2023-00028BEA

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

 

            Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103, e-mail primaria@sighisoara.org.ro, persoană de contact Nyaradi Isabella Maria.

 

 

Primar,

Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

 

                                      Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                             Nyaradi Isabella Maria