Domino

Nr. 24.659/III/2/27.07.2022

 

ANUNȚ PUBLIC

privind  proiectul de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consililui Local Sighișoara în luna august 2022

 

 

                Astăzi, 27.07.2022, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:

”Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenţii din bugetul local în anul 2023, a categoriilor de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială pentru care se acordă subvenţii din bugetul local, a nivelului mediu lunar al subvenţiei care se acordă din bugetul local pentru o persoană asistată, a Grilei de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care pot primi subvenții din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998”

 

                Documentația aferentă proiectului de act normativ poate fi consultat:

  • pe portalul Municipiului Sighișoara,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322;

  • la avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara;
  • proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de solicitare depusă la Registratura Municipiului Sighișoara.

              Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 07.08.2022 (inclusiv), pe baza formularului de colectare de recomandări:

  1. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața. Muzeului, nr. 7;
  2. prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;
  3. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro;
  4. prin fax la numărul 0265.77.12.78.

Formularul de recomandări poate fi descărcat de pe pagina de internet a instituției, https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A, sau poate fi ridicat de la sediul instituției: Piața Muzeului, nr. 7, camera 12 – Centrul de Informare Cetățeni.

                Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri privind ” Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenţii din bugetul local în anul 2023, a categoriilor de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială pentru care se acordă subvenţii din bugetul local, a nivelului mediu lunar al subvenţiei care se acordă din bugetul local pentru o persoană asistată, a Grilei de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care pot primi subvenții din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998”.

                Propunerile trimise vor fi publicate pe portalul Municipiului Sighișoara, 

 https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322   

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

                Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103.

 

Primar,

Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

 

 

                                                 Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                             Nyaradi Isabella Maria