Domino

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

ANUNŢĂ

 

Scoaterea la licitație publică deschisă, în vederea închirierii, a următoarelor:

I. terenuri care nu vor avea locație fixă, ocupate, distinct, de 2 bi/triciclete mobile, pentru comercializarea de înghețată, răcoritoare și cafea, situate în Municipiul Sighișoara, în Cetatea Medievală, cu posibilitate de staționare în următoarele puncte: intersecția străzilor Bastionului cu Tâmplarilor (,,Părculețul Petofiˮ), Strada Cositorarilor (,,Piața Rățuștelorˮ), Zona adiacentă Bisericii din Deal și Piața Muzeului, astfel:

♦ bi/tricicleta nr. 1/terenul ocupat de aceasta fiind  în suprafață de 3,00 mp.

♦ bi/tricicleta nr. 2/ terenul ocupat de aceasta fiind  în suprafață de 3,00 mp.

II. lotul de teren nr. 2, în suprafață de 6,00 mp., situat în Municipiul Sighișoara, str. Școlii f.nr., în apropierea Scării acoperite, în vederea amplasării unui punct stradal pentru comercializarea produselor de panificație.

III. 2 loturilor de teren, în vederea amplasării a 2 puncte de comerț stradal, respectiv 2 tonete, în zona str. Octavian Goga, pentru comercializare de produse de patiserie, astfel:

♦ lotul 1, în suprafață de 6,00 mp., situat în str. O. Goga f.nr., în apropierea Centrului pentru Informare Turistică;

♦ lotul 2, în suprafață de 6,00 mp., situat în str. O. Goga f.nr., în parcarea ,,Miticăˮ.

IV. 2 loturi de teren, în vederea amplasării unor puncte de comerț stradal, 2 tonete pentru comercializare de băuturi răcoritoare, înghețată, fructe și produse de patiserie, în parcarea din str. Anton Pann, astfel:

♦ lotul 1, în suprafață totală de 24 mp., din care 8,75 mp. teren ocupat de tonetă și 15,25 mp. teren amenajare terasă;

♦ lotul 2, în suprafață totală de 24 mp., din care 8,75 mp. teren ocupat de tonetă și 15,25 mp. teren amenajare terasă.

Închirierea se face conform prevederilor H.C.L. 185/16.09.2020 și O.U.G. 57/2019.

Documentația de atribuire poate fi solicitată la Compartimentul Evidența Patrimoniului și Spații cu altă destinație din cadrul Municipiului Sighișoara, în perioada 17.02.2022 - 08.03.2022, zilnic între orele 08:00-14:00.

Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia solicitanților contra cost, la o valoare de 50 lei, și se pot obține de la sediul Municipiului Sighișoara, camera 33, sau pot fi trimise prin poșta electronică după achitarea taxei.

Taxa de participare la licitație este de 100 lei.

Taxele se pot achita în numerar la casieriile concedentului sau prin transfer în contul concedentului nr. RO63TREZ47821A300530XXXX, deschis la Trezoreria Sighișoara.

Contravaloarea documentației și taxa de participare nu se restituie.

   Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.02.2022 ora 15:00.

Ofertele trebuie depuse până cel târziu la 10.03.2022 ora 12:00 la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, jud. Mureș la Compartimentul Registratură.

            Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 11.03.2022, ora 9:00 – pentru pct.I; ora 10:00 – pentru pct. II; ora 11:00 – pentru pct. III și ora 12:00 – pentru pct. IV, la sediul Municipiului Sighișoara, mun. Sighișoara, P-ța Muzeului nr. 7, jud. Mureș, în sala Omnia.

 

 

                    PRIMAR,

                                   Ioan – Iulian SÎRBU