Domino

                                                                                                                                                                                                Nr. 37.564/III/2/15.11.2023

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Primăria municipiului Sighișoara

 

Astăzi, 15.11.2023, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ:

”Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice, specific serviciului public de salubrizare, prestat de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.”.

Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

  • Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
  • Raport de specialitate;
  • Proiect de hotărâre;
  • Anexe la proiectul de hotărâre .

Documentația poate fi consultată:

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 27.11.2023 (inclusiv), prin:

1. formularul de colectare a recomandărilor,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A

2. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail contact@primaria-sighisoara.ro ;

3. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

4. prin poștă, pe adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

Materialele transmise vor purta mențiunea: ” Proiect de hotărâre privind ...................... ”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției,https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2023-00028BEA

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103, e-mail primaria@sighisoara.org.ro, persoană de contact Nyaradi Isabella Maria.

 

 

                                                                         Primar,

Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

 

 

 Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                               Nyaradi Isabella Maria