Domino

ANUNȚ

DE ÎNSCRIERE PENTRU DESEMNAREA CA REPREZENTANT AL COMUNITĂȚII LOCALE, ÎN COMITETUL DE ORGANIZARE UNESCO AL CENTRULUI ISTORIC SIGHIȘOARA

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.60/14.04.2022,

PERSOANELE FIZICE SI JURIDICE INTERESATE SĂ FACĂ PARTE DIN COMITETUL DE ORGANIZARE UNESCO  AL CENTRULUI ISTORIC SIGHIȘOARA,SUNT INVITATE SĂ SE ÎNSCRIE PENTRU SELECȚIA DE DESEMNARE A MEMBRILOR COMUNITĂȚII LOCALE ÎN CADRUL C.O.U.

Înscrierile se pot face completând formularele ce pot fi descărcate accesând http://www.cjmures.ro/download/unesco.zip, formulare ce vor fi depuse la sediul Consiliului Județean Mureș (Piața Victoriei nr.1) sau transmise pe adresa de e-mail: cjmures@cjmures.ro

Înscrierile se pot face în perioada 09 mai 2022 – 20 mai 2022.

Informații suplimentare se pot obține:

                - la sediul Consiliului Județean Mureș, Direcția Urbanism Amenajare Teritoriu și Urbanism, camera 56;

                - la telefon 0265 263 211, interior 1248 sau 1254;

                - consultând prevederile Hotărâri CJM nr. 60/14.04.2022 prin accesare folosind link-ul: http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2022/hot060_2022.pdf