Domino

                                                                                                                                                                                                Nr. 39.704/III/2/06.12.2023

 

ANUNȚ PUBLIC

 

Primăria municipiului Sighișoara

Astăzi, 06.12.2023, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act normativ:

”Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile aparținând domeniului prival al Municipiului Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 181 din 26 august 2021”.

Documentația  aferentă proiectului de act normativ include:

  • Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
  • Raport de specialitate;
  • Proiect de hotărâre;
  • Anexe la proiectul de hotărâre .

Documentația poate fi consultată:

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 18.12.2023 (inclusiv), prin:

1. formularul de colectare a recomandărilor,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A

2. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail contact@primaria-sighisoara.ro ;

3. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

4. prin poștă, pe adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

Materialele transmise vor purta mențiunea: ” Proiect de hotărâre privind ...................... ”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103, e-mail primaria@sighisoara.org.ro, persoană de contact Nyaradi Isabella Maria.

 

 

                                                                         Primar,

Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

 

 Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

                                                               Nyaradi Isabella Maria