Domino

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA,

titular al proiectului “Rețea de canalizare menajeră în municipiul Sighișoara – zona Hetiur” anunță, publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș : fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Rețea de canalizare menajeră în municipiul Sighișoara – zona Hetiur”, pe amplasamentul din loc. Sighișoara, sat Hetiur, județul Mureș”.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, din Târgi Mureș strada Podeni nr 10 în zilele de : luni, între orele 9.00-15.00 și marți - vineri între orele 9.00-12.00 precum și la următoarea adresă de internet : http://.apmms.anpm.ro

         Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.

                                                                           PRIMAR

                                                                  Ioan-Iulian Sîrbu