Domino

                                                                                                                                                                                                    Nr. 1215/IV/3/12.01.2023                                    

 

ANUNȚ PUBLIC

 

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în data de 01 februarie 2023, Consiliul Local Sighișoara se va întruni în ședință extraordinară pentru a dezbate și aproba Bugetul Local pentru anul 2023.

            Proiectul supus dezbaterii se publică în data de 12.01.2023, pe pagina de internet www.primariasighisoara.ro și pe panoul de afișaj de la sediul Municipiului Sighișoara, P-ța Muzeului nr. 7.

            În conformitate cu prevederile art. 39 (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, locuitorii unității administrativ teritoriale pot depune contestații privind proiectul de Buget local pentru anul 2023, în termen de 15 zile de la data publicării sau afișării acestuia, respectiv 27 ianuarie 2023, ora 10.00, la Registratura instituției, prin fax la numărul 0265/771264 sau prin e-mail la adresa primaria@sighisoara.org.ro

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, dezbaterea se va desfășura sub formă de depunere a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare referitoare la Bugetul Local pentru anul 2023, până la data de 22 ianuarie 2023 (inclusiv).

 

 

                         Primar,

             Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

                                                                                    Birou buget, contabilitate, salarizare

                                                                                                             Șef Birou

                                                                                                  Marian Adriana Paula