Domino

ANUNȚ

al  Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din Municipiul Sighișoara

privind modalitatea și termenele de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate

În contextul demarării procedurilor premergătoare emiterii noilor cărți electronice de identitate și ținând cont de prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, potrivit cărora, actele de identitate (cărți de identitate, cărți de identitate provizorii) al căror termen de valabilitate a expirat începând cu data de 01.03.2020 și care vor expira în perioada stării de alertă sunt și vor rămâne valabile pe toată durata stării de alertă precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări, informăm că, termenul legal de soluționare a cererii pentru eliberarea unei noi cărți de identitate, este de 30 de zile de la data depunerii cererii, conform legii.

Prin excepție, termenul de soluționare a cererii poate fi mai scurt dacă, solicitantul se află într-o situație deosebită și se adresează serviciului nostru cu o cerere în acest scop însoțită de documente justificative.

 

 

                                                                             Șef serviciu,

                                                                         Bîrsan Cristina-Maria