Domino

                                                                                                                                                                                                   Nr. 18.028/III/23.05.2024                                   

ANUNȚ PUBLIC

 

Primăria municipiului Sighișoara

 

Astăzi, 23.05.2024, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următoarelor acte normative:

  • Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a unui imobil – teren, aprobarea prețului de pornire la licitație în vederea vânzării acetuia, a modalității de plată a prețului și a documentației de vânzare;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Sighișoara, stabilirea modalității de gestiune a serviciului de iluminat public în Municipiul Sighișoara, a Regulamentului serviciului de iluminat public în Municipiul Sighișoara, a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public în Municipiul Sighișoara și a proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Sighișoara;

Documentația  aferentă proiectelor de acte normative include:

  • Expunere de motive;
  • Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actelor normative propuse;
  • Textul complet al proiectelor de acte normative;

Documentațiile pot fi consultate:

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 04.06.2024 (inclusiv), prin:

1. formularul de colectare a recomandărilor,

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A

2. ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail contact@primaria-sighisoara.ro;

3. la Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

4. prin poștă, pe adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

Materialele transmise vor purta mențiunea: ” Proiect de hotărâre privind ...................... ”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet instituției, https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2024-00030676

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103, e-mail contact@primaria-sighisoara.ro, persoană de contact Nyaradi Isabella Maria.

 

 

                                                                    Primar,

  Ioan – Iulian Sîrbu

 

 

 

 

       Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

   Nyaradi Isabella Maria