SOBIS

ANUNȚ PUBLIC

            Astăzi, 06.06.2019, Municipiul Sighișoara invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următoarele proiecte de acte normative:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Festivalului ”Sighișoara Medievală”, ediția XXVI, în perioada 26-28 iulie 2019;
 • Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren situat în municipiul Sighișoara, cartier Târnava II, în vederea construirii unei unități de producție industrială și activități complementare;
 • Proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri situate în municipiul Sighișoara, cartier Târnava II;

            Dezbaterea publică pentru cele trei proiecte de hotărâre va avea loc în data de 14.06.2019, în Sala de ședințe a Municipiului Sighișoara din P-ța Muzeului, nr. 7 după cum urmează:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Festivalului ”Sighișoara Medievală”, ediția XXVI, în perioada 26-28 iulie 2019, de la ora 12.00;
 • Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren situat în municipiul Sighișoara, cartier Târnava II, în vederea construirii unei unități de producție industrială și activități complementare, le la ora 13.00;
 • Proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri situate în municipiul Sighișoara, cartier Târnava II, de la ora 13.00;

            Ordinea de zi a dezbaterii publice:

 • Deschiderea dezbaterii publice;
 • Prezentarea succintă a proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice;
 • Prezentarea verbală a propunerilor privind modificarea proiectului hotărâre supus dezbaterii publice de către participanți;
 • Închiderea dezbaterii publice.

            Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze la sediul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, cam.12, persoana de contact Nyaradi Isabella Maria, la telefon 0265/771280, interior 103 sau prin e-mail, la adresa: primaria@sighisoara.org.ro.

            La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai mass-media.

            Documentația aferentă proiectului de hotărâre include:

 • Raportul de specialitate;
 • Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ;
 • Proiect de hotărâre;
 • Anexe .

Documentația poate fi consultată:

 • pe portalul Municipiului decizionala/Legea nr. 52/2003/Dezbateri publice/Dezbateri publice 2019;

la avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara;

Menționăm faptul că, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice se pot depune până la data de 18.06.2019, ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro, prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, la Registratura instituției din Piața Muzeului, nr. 7.

            Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri referitoare la Proiectul de hotărâre privind …………………..

            Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro/Transparenta decizionala/Legea nr. 52/2003/Dezbateri publice/Dezbateri publice 2019.

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris, va fi justificată în scris.

            Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul instituției, Piața Muzeului nr. 7, cam. 12 sau la telefon 0265.7712.80, int. 103.

 

Primar,

Prof. Ovidiu – Dumitru Mălăncrăvean

 

Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

Nyaradi Isabella Maria