SOBIS

ANUNȚ PUBLIC

            Astăzi, 27.11.2019,  Municipiul Sighișoara invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:

”Proiect de hotărâre privind instruirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sighișoara, județul Mureș”

            Dezbaterea publică va avea loc în data de 02.12.2019, ora 11.00, în Sala de ședințe a municipiului Sighișoara din P-ța. Muzeului  nr. 7.

            Ordinea de zi a dezbaterii publice:

  • Deschiderea dezbaterii publice;
  • Prezentarea succintă a proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice;
  • Prezentarea verbală a propunerilor privind modificarea proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice de către participanți;
  • Închiderea dezbaterii publice.

            Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze la sediul instituției,    P-ța. Muzeului, nr. 7, cam.12, persoana de contact Nyaradi Isabella Maria, la telefon 0265/771280, interior 103 sau prin e-mail, la adresa: primaria@sighisoara.org.ro.

            La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai mass-media.

            Documentația aferentă a proiectului de hotărâre include:

  • Proiect de hotărâre însoțit de Anexe și Procedură de anulare aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sighișoara, județul Mureș
  • Referat de aprobare;
  • Raport de specialitate;

Documentația poate fi consultată:

  • pe portalul Municipiului Sighișoara:

    http://www.sighisoara.org.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/AllByUNID/Dezbateri-publice-2019-000177FE?OpenDocument;

la avizierul instituției, P-ța Muzeului, nr. 7, Sighișoara;

Menționăm faptul că, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se poate depune până la data de 08.12.2019, ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro, prin poștă, la adresa Sighișoara, P-ța. Muzeului, nr. 7 sau  la Registratura instituției din P-ța. Muzeului, nr. 7.

            Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Proiect de hotărâre privind instruirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sighișoara, județul Mureș”.

            Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a Municipiului Sighișoara:

http://www.sighisoara.org.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/AllByUNID/Dezbateri-publice-2019-000177FE?OpenDocument.

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

            Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul instituției, P-ța Muzeului nr. 7, cam. 12 sau la telefon 0265.7712.80, int. 103.

 

Primar,

Prof.  Ovidiu – Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN

 

Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

Nyaradi Isabella Maria