SOBIS

ANUNȚ PUBLIC

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în data de 25 aprilie 2019, ora 12.00, Consiliul Local Sighișoara se va întruni în ședință ordinară pentru a dezbate și aproba Bugetul Local pentru anul 2019.

            Proiectul supus dezbaterii se publică în data de 29 martie 2019, pe pagina de internet www.sighisoara.org.ro și pe panoul de afișaj de la sediul Municipiului Sighișoara, P-ța Muzeului nr. 7.

            În conformitate cu prevederile art. 39 (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, locuitorii unității administrativ teritoriale pot depune contestații privind proiectul de buget local pentru anul 2019, în termen de 15 zile de la data publicării sau afișării acestuia, respectiv 13 aprilie 2019, la Registratura instituției, prin fax la numărul 0265/771264 sau prin e-mail la adresa primaria@sighisoara.org.ro .

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Municipiul Sighișoara organizează la sediul să din P-ța Muzeului, nr. 7, în data de 8 aprilie 2019, ora 13.00, în Sala de ședințe a Municipiului Sighișoara, dezbatere publică pe tema Bugetul Local pentru anul 2019.

            Participarea la dezbaterea publică este deschisă tuturor celor interesați, iar timpul alocat luării cuvântului este de 5 minute pentru fiecare interlocutor. Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la actul normativ în discuție.

                          Primar,

Prof. Ovidiu – Dumitru Mălăncrăvean

 

Birou buget, contabilitate, salarizare

Șef Birou                      

Marian Adriana Paula