SOBIS

Astăzi, 25.03.2019, Municipiul Sighișoara invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următoarele proiecte de acte normative:

 • Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Municipiul Sighișoara, sat Hetiur nr. 236 și concesionarea acestuia prin licitație publică deschisă;

 • Proiect de hotărâre privind închirierea unor cabinete medicale prin licitație publică cu strigare.

              Dezbaterea publică va avea loc în data de 05.04.2019, ora 14.00, în Sala de ședințe a Municipiului Sighișoara din Piața Muzeului, nr. 7.

              Ordinea de zi a dezbaterii publice:

 • Deschiderea dezbaterii publice;

 • Prezentarea succintă a fiecărui proiect de hotărâre supus dezbaterii publice;
 • Prezentarea verbală a propunerilor privind modificarea proiectului hotărâre supus dezbaterii publice de către participanți;
 • Închiderea dezbaterii publice.

            Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze la sediul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, cam.12, persoana de contact Nyaradi Isabella Maria, la telefon 0265/771280, interior 103 sau prin e-mail, la adresa: primaria@sighisoara.org.ro.

            La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai mass-media.

            Documentațiile aferente proiectelor de hotărâre includ:

 • Rapoarte de specialitate;
 • Referate de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ;
 • Proiecte de hotărâre;
 • Anexe .

Documentațiile pot fi consultate:

 • pe portalul Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro/ Transparenta decizionala/Legea nr. 52/2003/Dezbateri publice ;

 • la avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara;

  Menționăm faptul că, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectele de hotărâre supuse dezbaterii publice se pot depune până la data de 05.04.2019, ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro, prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7 și la Registratura instituției din Piața Muzeului, nr. 7.

              Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri referitoare la Proiect de hotărâre .......

              Propunerile transmise vor fi publicate pe pagina de internet a Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro.

              Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

              Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul instituției, Piața Muzeului nr. 7, cam. 12 sau la telefon 0265.7712.80, int. 103.