Domino

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă: NYARADI ISABELLA MARIA

Serviciul: Relații Publice și Comunicare

Compartimentul: Relații cu publicul, CIC, Petiții, Audiențe, Informații Publice

Tel.: 0265 77 12 80, interior 103