SOBIS

ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 04.06.2019,  Municipiul Sighișoara invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: ” Proiect de hotărâre privind desfășurarea transportului de persoane, în scop turistic, în centrul istoric, zona mediană și în cetatea medievală din Municipiul Sighișoara cu anumite categorii de vehicule”.

            Dezbaterea publică va avea loc în data de 07.06.2019, ora 13.00, în Sala de ședințe a Municipiului Sighișoara din P-ța Muzeului, nr. 7.

            Ordinea de zi a dezbaterii publice:

  • Deschiderea dezbaterii publice;
  • Prezentarea succintă a proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice;
  • Prezentarea verbală a propunerilor privind modificarea proiectului hotărâre supus dezbaterii publice de către participanți;
  • Închiderea dezbaterii publice.

            Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze la sediul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, cam.12, persoana de contact Nyaradi Isabella Maria, la telefon 0265/771280, interior 103 sau prin e-mail, la adresa: primaria@sighisoara.org.ro.

            La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai mass-media.

            Documentația aferentă a proiectului de hotărâre include:

  • Raport de specialitate;
  • Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ;
  • Proiect de hotărâre;

Documentația poate fi consultată:

  • La avizierul instituției, P-ța Muzeului, nr. 7, Sighișoara;

 

 

Menționăm faptul că, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se mai poate depune până la data de 14.06.2019, ora 11.00, ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro , prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, la Registratura instituției din P-ța Muzeului, nr. 7.

            Materialele transmise vor purta mențiunea: ”consultare publică referitoare la Proiectul de hotărâre privind desfășurarea transportului de persoane, în scop turistic, în centrul istoric, zona mediană și în cetatea medievală din Municipiul Sighișoara cu anumite categorii de vehicule”.

            Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro.

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

            Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul instituției, str. Muzeului nr. 7, cam. 12 sau la telefon 0265.7712.80, int. 103.

 

Primar,

Prof. Ovidiu – Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN

 

Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

Nyaradi Isabella Maria