SOBIS

ANUNȚ PUBLIC

Astăzi, 16.04.2019, Municipiul Sighișoara invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind următoarele proiecte de acte normative:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru selecția, numirea și eliberarea din funcția contractuală de conducere de Director al Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sighișoara
 • Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Agroalimentare din Municipiul Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 19/28.02.2013, cu modificările și completările ulterioare;

            Dezbaterea publică pentru cele două proiecte de hotărâre va avea loc în data de 18.04.2019, ora 14.00, în Sala de ședințe a Municipiului Sighișoara din P-ța Muzeului, nr. 7.

            Ordinea de zi a dezbaterii publice:

 • Deschiderea dezbaterii publice;
 • Prezentarea succintă a proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice;
 • Prezentarea verbală a propunerilor privind modificarea proiectului de hotărâre supus dezbaterii publice de către participanți;
 • Închiderea dezbaterii publice.

            Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziție 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze la sediul instituției,

 P-ța. Muzeului, nr. 7, cam.12, persoana de contact Nyaradi Isabella Maria, la telefon 0265/771280, interior 103 sau prin e-mail, la adresa: primaria@sighisoara.org.ro.

            La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai mass-media.

            Documentația aferentă a proiectului de hotărâre include:

 • Raport de specialitate;
 • Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ;
 • Proiect de hotărâre;

Documentația poate fi consultată:

 • pe portalul Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro/Transparență decizională/Dezbateri publice ;

 • la avizierul instituției, P-ța. Muzeului, nr. 7, Sighișoara;

  Menționăm faptul că, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice se pot depune până la data de 27.04.2019, ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro, prin poștă, la adresa Sighișoara, P-ța. Muzeului, nr. 7, la Registratura instituției din P-ța Muzeului, nr. 7.

              Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri referitoare la  Proiectul de hotărâre privind…………

              Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro/Transparență decizională/Dezbateri publice.

              Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

              Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul instituției, P-ța. Muzeului nr. 7, cam. 12 sau la telefon 0265.7712.80, int. 103.

   

  Primar,

  Prof. Ovidiu – Dumitru Mălăncrăvean

   

  Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

  Nyaradi Isabella Maria