prim_sighisoara

 CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII având ca obiect :

servicii de proiectare constând în elaborarea  proiectului tehnic, (proiect de arhitectura şi proiect componente artistice(reconstruire/restaurarea elementelor de decoraţie)) a caietelelor de sarcini, a detaliilor de execuţie şi a documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru obiectivul de investiţii cu denumirea „ Mutare Monument Skariatin''
servicii de asistență tehnică de specialitate din partea proiectantului pe toată durata de execuție a lucrărilor până la recepția finală a acestora