prim_sighisoara

INVITAȚIE – pentru achiziționarea următoarelor lucrări: ”Lucrări pentru instalarea aparaturii de iluminat și lămpi electrice (componente), necesare pentru rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor referitoare la sistemul de iluminat al Municipiului Sighişoara, prin înlocuirea aparaturii de iluminat și a lămpilor electrice (componentelor) defecte” conform anunțului de publicitate nr. 95194 publicat în S.E.A.P. la adresa www. adresa www.e-licitatie.ro.

Lucrări pentru instalarea aparaturii de iluminat și lămpi electrice (componente), necesare pentru rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor referitoare la sistemul de iluminat al Municipiului Sighişoara, prin înlocuirea aparaturii de iluminat și a lămpilor electrice (componentelor) defecte- Raspuns de solicitari clarificari 14.178/X/24.05.2017

Referitor la: anunt de publicitate 95194 - ANULAREA procedurii de atribuire a contractului de lucrări cu obiectul ”Lucrări pentru instalarea aparaturii de iluminat si lămpi electrice (componente), necesare pentru rezolvarea sesizarilor si reclamatiilor referitoare la sistemul de iluminat al Municipiului Sighisoara, prin inlocuirea aparaturii de iluminat si a lampilor electrice (componentelor) defecte” în baza prevederilor art. 212, alin. (1), lit.c) din legea 98/2016, privind achizitiile publice.