prim_sighisoara

INVITAȚIE – pentru achiziționarea serviciilor de ACUTUALIZARE STUDIU DE FEZBILITATE POD PESTE RAUL TARNAVA MARE - MUNICIPIUL SIGHISOARA  conform anunțului de publicitate nr. 112362 publicat în S.E.A.P. la adresa www. adresa www.e-licitatie.ro.