prim_sighisoara

 CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII având ca obiect :

          servicii de realizare a drapelului heraldic al municipiului Sighisoara