SOBIS

ERATĂ la ANUNȚUL PUBLIC

privind proiectul de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobarea Consiliului Local Sighișoara în ședința extraordinară din luna februarie 2020

 

         Conținutul Anunțului public privind organizarea ședinței Consiliului Local Sighișoara pe tema ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al unității administrative-teritoriale pe anul 2020”, înregistrat cu nr. 1781/III2/21.01.2020 și afișat la avizierul instituției în data de 21.01.2020, se modifică în sensul că ședința Consiliului Local Sighișoara, programată la data de 17.02.2020, va avea loc în data de 20.02.2020, ora 14.00, în sala de ședințe a Municipiului Sighișoara din Piața Muzeului, nr. 7.

 

ANUNȚ PUBLIC

 

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în data de 17 februarie 2020, ora 14.00, Consiliul Local Sighișoara se va întruni în ședință extraordinară pentru a dezbate și aproba Bugetul Local pentru anul 2020.

            Proiectul supus dezbaterii se publică în data de 21.01.2020, pe pagina de internet www.sighisoara.org.ro și pe panoul de afișaj de la sediul Municipiului Sighișoara, P-ța Muzeului nr. 7.

            În conformitate cu prevederile art. 39 (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, locuitorii unității administrativ teritoriale pot depune contestații privind proiectul de buget local pentru anul 2020, în termen de 15 zile de la data publicării sau afișării acestuia, respectiv 5 februarie 2020, la Registratura instituției, prin fax la numărul 0265/771264 sau prin e-mail la adresa primaria@sighisoara.org.ro .

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Municipiul Sighișoara organizează la sediul său din P-ța Muzeului, nr. 7, în data de 29 ianuarie 2020, ora 13.00, în Sala de ședințe a Municipiului Sighișoara, dezbatere publică pe tema Bugetul Local pentru anul 2020.

            Participarea la dezbaterea publică este deschisă tuturor celor interesați, iar timpul alocat luării cuvântului este de 5 minute pentru fiecare interlocutor. Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la actul normativ în discuție.

 

 

                        Primar,

Prof. Ovidiu – Dumitru Mălăncrăvean

 

Birou buget, contabilitate, salarizare

Șef Birou                     

Marian Adriana Paula