SOBIS

Nr. 11.467 / 14.05.2020

 

ANUNȚ PUBLIC

 

            Astăzi, 14.05.2020,  Municipiul Sighișoara invită pe toți cei interesați să depună propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind următorul proiect de act normativ:

”Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă”

 

            Având în vedere decretul nr. 195/16.03.2020 privind instaurarea stării de urgență pe teritoriul României și decretul nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul

României, dezbaterea se va desfășura sub formă de depunere a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare referioare la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă.

            Pentru depunerea propunerilor, sugestiilor și opiniilor cu valoare de recomandare sunt invitați să depună toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai mass-media.

            Documentația aferentă a proiectului de hotărâre include:

  • Raportul de specialitate;

  • Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ;

  • Proiect de hotărâre;

Documentația poate fi consultată:

la avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 17, Sighișoara;

Menționăm faptul că, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre sus menționat  se pot depune până la data de 24.05.2020, ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro, prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, la Registratura instituției din Piața Muzeului, nr. 7.

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri referitoare la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă.

           Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro.

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris, va fi justificată în scris.

            Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul instituției, Piața Muzeului nr. 7, telefon 0265.7712.80, int. 133.

 

 

Primar,

Prof.  Ovidiu – Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN

 

Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

Nyaradi Isabella Maria