SOBIS

Nr. 20.664/III/2/28.08.2020

ANUNȚ PUBLIC

 

           Astăzi, 28.08.2020, Municipiul Sighișoara invită pe toți cei interesați să depună propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind procedura de autorizare și condițiile de refacere a domeniului public și privat al municipiului Sighișoara afectat în urma executării lucrărilor tehnico - edilitare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 75/30.04.2020.

           Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind instaurarea stării de alertă pe teritoriul României și Legea  nr. 55 /15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, R, dezbaterea se va desfășura sub formă de depunere a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare referitoare la  ”Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind procedura de autorizare și condițiile de refacere a domeniului public și privat al municipiului Sighișoara afectat în urma executării lucrărilor tehnico - edilitare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 75/30.04.2020.”.

            Pentru depunerea propunerilor, sugestiilor și opiniilor cu valoare de recomandare sunt invitați să depună toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai mass-media.

            Documentația aferentă  proiectului de hotărâre include:

  • Raportul de specialitate;

  • Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ;

  • Proiect de hotărâre;

Anexe .

                Documentația poate fi consultată pe portalul Municipiului Sighișoara  http://www.sighisoara.org.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/AllByUNID/Dezbateri-publice-2020-0001B006?OpenDocument.

    Menționăm faptul că, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre sus-menționat  se pot depune până la data de 07.09.2020, ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail:  primaria@sighisoara.org.ro, prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, la Registratura instituției din Piața Muzeului, nr. 7.

      Materialele transmise vor purta mențiunea: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind procedura de autorizare și condițiile de refacere a domeniului public și privat al municipiului Sighișoara afectat în urma executării lucrărilor tehnico - edilitare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 75/30.04.2020.”.

         Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a Municipiului Sighișoara  http://www.sighisoara.org.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/AllByUNID/Dezbateri-publice-2020-0001B006?OpenDocument.

       Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris, va fi justificată în scris.

      Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul instituției, Piața Muzeului nr. 7, telefon 0265.7712.80, int. 133.

 

 

Primar,

Prof. Ovidiu – Dumitru Mălăncrăvean

 

Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

Nyaradi Isabella Maria