SOBIS

 

Nr. 11.899/ 19.05.2020

 

ANUNȚ PUBLIC

 

            Astăzi, 19.05.2020,  Municipiul Sighișoara invită pe toți cei interesați să depună propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind următorul proiect de act normativ:

”Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 8 şi nr. 10 la Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 6/29.01.2019 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., cu modificările ulterioare”

 

            Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind instaurarea stării de alertă pe teritoriul României și Legea  nr. 55 / 15.05.03.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, dezbaterea se va desfășura sub formă de depunere a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare referioare la ”Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 8 şi nr. 10 la Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 6/29.01.2019 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., cu modificările ulterioare”

            Pentru depunerea propunerilor, sugestiilor și opiniilor cu valoare de recomandare sunt invitați să depună toți cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai mass-media.

            Documentația aferentă a proiectului de hotărâre include:

  • Raportul de specialitate;

  • Referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ;

  • Proiect de hotărâre;

  • Anexe

Documentația poate fi consultată:

la avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara;

Menționăm faptul că, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre sus menționat  se pot depune până la data de 24.05.2020, ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail primaria@sighisoara.org.ro, prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7, la Registratura instituției din Piața Muzeului, nr. 7.

           

Materialele transmise vor purta mențiunea: Propuneri referitoare la Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 8 şi nr. 10 la Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 6/29.01.2019 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., cu modificările ulterioare.

           Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a Municipiului Sighișoara www.sighisoara.org.ro.

            Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris, va fi justificată în scris.

            Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul instituției, Piața Muzeului nr. 7, telefon 0265.7712.80, int. 133.

 

 

Primar,

Prof.  Ovidiu – Dumitru MĂLĂNCRĂVEAN