prim_sighisoara

 

INFORMARE
 
referitoare la termenul de eliberare a actelor de identitate si posibilitatea obtinerii acestora intr-un termen mai scurt
 
        TERMEN LEGAL:Potrivit art. 14 alin (8) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identiate este de pana la 30 de zile, termen care poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre seful serviciului.
 
        TERMEN EFECTIV:La nivelul serviciului nostru, termenul pentru solutionarea unei cereri este de 10 zile lucratoare calculate de la data inregistrarii.
 
        POSIBILITATEA REDUCERII TERMENULUI:
Daca cetateanul se afla intr-o situatie deosebita ce poate justifica solicitarea eliberarii actului de identitate intr-un termen mai scurt decat cel stabilit la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor din municipiul Sighisoara va fi indrumat de lucratorii serviciului sa se adreseze sefului serviciului, sens in care, va depune o cerere in acest scop (model tip) pentru analiza si dispunerea de masuri potrivit competentelor.
In cuprinsul cererii cetateanul va mentiona situatia deosebita ce justifica solicitarea sa (exemplu: motive medicale, deplasare urgenta in alta localitate sau alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni bancare/ notariale/ postale, alte cazuri temeinic justificate din care rezulta caracterul urgent).