Domino

                                                                                     ANUNŢ-EVIDENTA PERSOANELOR

 

          Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din Municipiul Sighişoara, cu sediul in Sighişoara, str. H. Oberth, nr. 15, judeţul Mureş, telefon 0265-771140, anunţă cetăţenii români domiciliaţi in Municipiul Sighişoara şi în comunele arondate acestui serviciu (Viişoara, Daneş, Apold, Saschiz, Vînători, Albeşti) următoarele:

             Începând cu data de 07.06.2022 actele de identitate care, potrivit legii, au expirat pe timpul stării de urgență și de alertă, însă au rămas valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări, își pierd valabilitatea.

             În acest sens, invităm cetățenii ale căror acte de identitate își pierd valabilitatea la data de 07.06.2022 cât și minorii, care au împlinit vârsta de 14 ani și nu au solicitat eliberarea primului act de identitate să se prezinte la sediul serviciului nostru pentru reînnoirea documentelor.

             Pentru depunerea cererilor și a documentelor necesare eliberării actelor de identitate este necesară programarea telefonică la nr. 0265-771140.

             Neprezentarea la data și ora programată, lipsa actelor necesare sau a dovezii achitării contravalorii taxei actului de identitate duc la anularea programării.