prim_sighisoara

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR DIN MUNICIPIUL SIGHIȘOARA
Șef Serviciu - Bîrsan Cristina - Maria
-sediul în Municipiul Sighișoara, str. Herman Oberth, nr. 15, cod poștal 545400, județul Mureș, telefon/fax 0265-771140
-deservește cetățenii din Municipiul Sighișoara și din următoarele comune ALBEȘTI, VÎNĂTORI, SASCHIZ, DANEȘ, APOLD, VIIȘOARA
-programul de lucru cu publicul
         
          
LUNI 8.30-16.30  
MARȚI 8.30-16.30  
MIERCURI 8.30-16.30  
JOI 8.30-18.30  
VINERI 8.30-16.30  
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor își desfășoară activitatea prin cele două compartimente- Compartimentul de Evidența Persoanelor și Compartimentul de stare civilă.
                                           
TELEFON URGENȚE DECESE 0265-771280
 
OFICIEREA CĂSĂTORIILOR SE FACE ÎN URMĂTOARELE ZILE, PE BAZA PROGRAMĂRILOR:
-LUNI (între orele 13,00-15,00), VINERI (între orele 12,00-13,00), SÎMBĂTĂ (între orele 9,00-13,00) iar intervalul programărilor este de 15 minute.
NU SE OFICIAZĂ CĂSĂTORII ÎN ZILELE DECLARATE NELUCRĂTOARE DE GUVERNUL ROMÂNIEI PRECUM ȘI ÎN RESTUL ZILELOR SĂPTĂMÂNII.