prim_sighisoara

 

ANUNȚ
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR MUREȘ, cu sediul în Tîrgu-Mureș, str. Primăriei nr. 2,
 
Eliberează in regim de urgență cărți de identitate în situații deosebite după cum urmează: 
-motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni bancare/notariale, alte cazuri temeinic justificate din care rezultă caracterul urgent, numai pentru unul din următoarele cazuri:
 
- primul act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani;
- expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
- modificarea numelui sau a prenumelui titularului, a prenumelui părinţilor, a datei ori a locului naşterii;
- schimbarea domiciliului;
- schimbarea denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea acestora, înfiinţarea localităţilor sau a străzilor;
- atribuirea unui nou cod numeric personal;
- deteriorarea actului de identitate;
- pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
- fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
- schimbarea sexului;
- anularea actului de identitate deţinut;
- preschimbarea buletinelor de identitate;
- eliberarea unei cărţi de identitate provizorii, în condiţiile în care persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;