SOBIS

Festivalul Sighişoara Medievală
27-31 iulie 2011


Între toate oraşele ţării, Sighişoara se întipăreşte cel mai profund în mintea, dar şi în sufletul celor care au păşit măcar odată pe străduţele pietruite ale bătrânului Burg medieval.             
Aceste străduţe, care ignoră în egală măsură linia dreaptă şi planul orizontal, ascund şi dezvăluie, la fiecare pas, într-o elaborată, dar firească scenografie urbană, tablouri medievale care încântă ochiul şi incită imaginaţia. Farmecul şi personalitatea de neconfundat a oraşului s-au alcătuit în timp, prin armonizarea depunerilor succesive ale istoriei.   
          
Începând cu anul 1992, în fiecare vară, Cetatea Sighişoarei îşi retrăieşte trecutul datorită Festivalului Medieval. Pe străduţele înguste, sub zidurile îmbătrânite de vreme, apar intempestiv cavaleri, călugări, vrăjitori, clovni şi duhuri întrupate, veniţi dintr-o lume în care fabulosul şi teribilul trăiau laolaltă hrănind frica dar şi neostoita înclinaţie spre aventură.

La fiecare ediţie a festivalului Evul Mediu n-a mai fost nici întâmplător, nici întunecat, nici nu a mai aparţinut trecutului. După sute de ani el a avut prilejul să renască prin tot ce a avut mai omenesc şi etern: ARTA. Încercând să reînvie o epocă ce părea apusă pentru totdeauna, Festivalul Sighişoara Medievală îşi propune să smulgă prezentului o fărâmă care, în decoruri de Ev Mediu şi în cântece de menestreli, va fi trăită de participanţi ignorând efemeritatea trecerii noastre pe această lume.

Importanţa acestei manifestări constă în puntea de comunicare realizată prin intermediul artei, cu ajutorul genuri specifice Epocii Medievale: jocul, teatrul, dansul, muzica, nu mai puţin importantă fiind diversificarea şi multiplicarea formelor de comunicare culturală, care implicit facilitează o mai bună înţelegere a fenomenului de multiculturalitate, specific Sighişoarei.