prim_sighisoara

Dinkelsbühl - Germania

Oraşul Dinkelsbühl, un orăşel pe "Strada romantică", având 11.600 de locuitori a avut şansa să fie ferit în timpul celui de al Doilea Război Mondial, fapt oglindit în imaginea oraşului vechi, care la fel ca şi Sighişoara a păstrat imaginea Evului Mediu. În acest oraş mic, a cărui menţionare documentară datează din anul 1188, au găsit o nouă patrie, în anii de după război, cei alungaţi din România şi din alte zone. Astăzi, Dinkelsbühl are mulţi oaspeţi, mulţi prieteni, mai ales printre saşii transilvăneni. Între oraşul Dinkelsbühl şi Asociaţia Saşilor Transilvăneni din Germania există un protocol de parteneriat încheiat acum 50 de ani.

La iniţiativa Primăriei oraşului Dinkelsbühl şi a comitetului de conducere al Asociaţiei Saşilor Transilvăneni din Germania, a fost exprimată, în anul 2001, dorinţa stabilirii unei relaţii de parteneriat între municipiul Sighişoara şi oraşul Dinkelsbühl. Această iniţiativă, acceptată de primarul municipiului Ioan Dorin Dăneşan, s-a concretizat, în luna iunie 2001, în urma vizitei unei delegaţii a oraşului german, condusă de primarul general Otto Sparrer, când s-a discutat despre un posibil parteneriat între cele două localităţi.

Anul 2001 a însemnat începutul unei colaborări, care de lungul celor 4 ani a însemnat atât vizite oficiale, cât şi schimburi de experienţă în domeniul restaurării monumentelor şi a turismului, dar şi un program pentru tineri, mai exact organizarea unei Tabere Internaţionale pentru Tineret, care a avut loc atât în oraşul german, cât şi în municipiul nostru.

În anul 2003 în Dinkelsbühl au avut loc alegeri locale, iar rezultatul lor a fost alegerea unui nou primar, care s-a arătat deosebit de deschis şi interesat de a continua relaţiile de colaborare cu Sighişoara, iar vizita efectuată în luna iulie a anului 2005 de către domnul primar general, dr. Christoph Hammer, a contribuit la consolidarea prieteniei.
În luna noiembrie 2005 ambele Consilii Locale, al oraşului Dinkelsbühl şi al municipiului Sighişoara, au aprobat cu unanimitate de voturi înfrăţirea dintre cele două localităţi şi semnarea protocolului de înfrăţire, urmând ca în luna septembrie 2006 să aibă loc ceremonia de înfrăţire.

Anul 2005 a însemnat o intensificare a schimburilor culturale cu oraşul Dinkelsbühl, iar domeniile de cooperare s-au diversificat. O realizare importantă a fost înfiinţarea "Asociaţiei de prietenie Dinkelsbühl - Sighişoara/Schässburg", a cărei obiectiv este de a menţine o relaţie de prietenie activă în rândul cetăţenilor, ca parteneriatul să nu rămână doar un act oficial semnat şi fără o bază solidă.

Pentru ca această asociaţie să funcţioneze activ de ambele părţi primarul municipiului Ioan Dorin Dăneşan, împreună cu reprezentanţii Forumul Democrat al Germanilor din România, filiala Sighişoara, au luat iniţiativa de a înfiinţarea o asociaţie de prietenie omologă în Sighişoara, pentru a implica activ cetăţenii Sighişoarei în acest parteneriat.
Parteneriatul cu oraşul Dinkelsbühl însemnă, practic, oficializarea unei legături stabilite cu mult timp înainte, între comunitatea săsească din Sighişoara şi cea din Dinkelsbühl, legătură care şi prin intermediul celor două asociaţii va fi menţinută activă şi în beneficiul celor două comunităţi.

Ultima fază a formalităţilor care oficializează parteneriatul dintre Sighişoara şi oraşul german Dinkelsbuhl s-a consumat joi, 24 mai 2004, printr-o suită de festivităţi, inclusiv semnarea  hârtiilor  oficiale şi pe tărâm românesc. Parteneriatul a mai fost semnat şi în Germania în anul 2005, la începutul lunii octombrie, când o delegaţie oficială sighişoreană a vizitat oraşul-partener. La festivitatea semnării parteneriatului au fost prezenţi, printre alţii, delegaţi ai unor oraşe prietene din Italia şi Ungaria, mai vechi partenere ale Dinkelsbuhl-ului şi potenţiale partenere a Sighişoarei, invitate special pentru acest eveniment. Desigur, delegaţia germană condusă de primarul Dinkelsbuhl-ului, Cristoph Hammer, a fost numeroasă şi diversă, printre membrii ei numărându-se consilieri locali germani, funcţionari, jurnalişti etc.