prim_sighisoara

RAPORT DE EVALUARE
A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2010
 
 
 Numele autorităţii sau instituţiei publice: MUNICIPIUL SIGHISOARA
 
 
INDICATORI
cod
RASPUNS
A. Procesul de elaborare a actelor normative
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2010
A1
186
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public
A2
186
    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:
  1. pe site-ul propriu
A2_1
186
  1. prin afisare la sediul propriu
A2_2
186
      c.   prin mass-media
A2_3
8
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative
A3
5
Din care, solicitate de:
     a. persoane fizice
A3_1 
5
     b. asociaţii de afaceri sau alte asociatii legal constituite
A3_2 
0
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ
A4
5
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite
A5
0
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate
A6
1
7. Numărul total al recomandarilor primite
A7
4
8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative
A8
2
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite
A9
0
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2010 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)
A10
178
B. Procesul de luare a deciziilor
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)
B1
8
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
a. afişare la sediul propriu
B2_1
8
b. publicare pe site-ul propriu
B2_2
8
c. mass-media
B2_3
8
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)
B3
110
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media
B4
8
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice
B5
4
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate
B6
2
7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:
a. informaţii exceptate
B7_1
0
b. vot secret
B7_2
0
c.alte motive (care ?)
 
 
 
B7_3
0
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice
B8
8
9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice
B9
8
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice:
a. rezolvate favorabil reclamantului
C1_1
0
b. rezolvate favorabil instituţiei
C1_2
0
c. în curs de soluţionare
C1_3
0
 
 
 
Textul Legii nr. 52/2003 se găseşte pe site-ul Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale: www.publicinfo.ro
 
 
 
Glosar de termeni:
 
  • Act normativ = actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu aplicabilitate generală
  • Asociaţie legal constituită = orice organizaţie civică, sindicală, patronală sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică
  • Minuta=documentul scris (procesul verbal) în care se consemnează în rezumat punctele de vedere exprimate de participanţi la o sedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor
  • Proiect de act normativ = textul actului normativ înainte de adoptare
  • Recomandare = orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a actelor normative
  • Şedinţă publică = şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei publice şi la care are acces orice persoană interesată