prim_sighisoara

Se distribuie pachetele  pentru persoanele defavorizate

Se distribuie pachetele pentru persoanele defavorizate

prim_sighisoara

Se distribuie pachetele  pentru persoanele defavorizate

Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Sighișoara distribuie zilele acestea pachetele  cu produse de igienă - tranșa a II-a, pentru persoanele defavorizate din municipiu, beneficiari  ai Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2020. Pachetele vor fi distribuite în baza listelor  de beneficiari eligibili, potrivit OUG nr. 84 din 21 mai 2020 privind  stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD derulat de Ministerul Fondurilor Europene.

Începând cu data de 2 iulie 2020 vor fi distribuite la punctul din str Cloșca nr 34 pachetele  cu produse de igienă acordate în cadrul POAD pentru următoarele categorii, care au calitatea de beneficiari finali :

•        familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

•        familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

După finalizarea procesului de distribuire pe listele inițiale, pachetele nedistribuite vor fi acordate persoanelor de pe listele suplimentare, respectiv:

•        persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform ordonanţei de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale - numai în cazul în care există stocuri de alimente şi produse de igienă, după epuizarea distribuirii către categoriile prevăzute la primele două puncte de mai sus.

Ministerul Fondurilor Europene derulează la nivel național Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2014) 9102 din 28.11.2014 de aprobare a programului operațional de asistență alimentară și materială de bază în vederea acordării de sprijin prin Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane din România.