prim_sighisoara

REZERVAŢIA "STEJARII MULTISECULARI DE LA BREITE"

Pe Platoul Breite de lângă Sighişoara se află cel mai mare, reprezentativ şi bine conservat habitat de pajişte împădurită cu goruni şi stejari multiseculari din centrul şi estul Europei. Prin originea sa, platoul Breite este o pădure „modificată cultural”, purtând atât amprenta culturii locale săseşti de peste opt secole, cât şi a unei naturi bogate şi variate. Această origine dublă conferă rezervaţiei Breite valori excepţionale multiple - de la cele istorice, culturale şi ecologice, până la cele estetice şi emoţionale. Atât din punctul de vedere al patrimoniului natural, cât şi ca mărturie vie a istoriei oraşului Sighişoara, Breite reprezintă o valoare unică în Europa.

 

http://www.rezervatia-breite.ro/