prim_sighisoara

POPULAŢIA 

 

       Populaţia Sighişoarei era la recensământul din 2002 de 32.304 locuitori, din care 15.273 bărbaţi, reprezentând un procent de 47,28% şi 17.031 femei, însumând un procent de 52,72%. Satul aparţinător, Hetiur are o populaţia stabilă de 1.126 locuitori.
       Populaţia stabilă, în anul 2009, conform bazei de date a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă  a Populaţiei, este de 35.950 locuitori, din care 17.296 bărbaţi, reprezentând un procent de 48,12%  şi 18.654 femei, însumând un procent de 51,88%. Numărul populaţiei s-a modificat faţă de anul 2008, când erau înregistrate 36.165 de persoane, din care 17.416 bărbaţi şi 18.749 femei.
 
Structura etnică:
Români – 76,5 %
Maghiari – 18,22 %
Germani – 1,61 %
Romi – 3,41 %
Alte naţionalităţi – 0,26 %.
Distribuţia pe culte religioase:
Ortodocşi – 76,2 %
Romano-catolici – 4,64 %
Greco-catolici – 0,79 %
Reformaţi – 6,59 %
Unitarieni – 3,35 %
Evanghelici – 1,58 %
Baptişti – 0,57 %
Penticostali – 1,04 %
Alte culte – 5,2 %