Domino

Menționăm faptul că, cererile, declarațiile sau orice alte documente adresate Biroului Impozite și Taxe pot fi depuse și online pe adresa de e-mail: impozitetaxe@primaria-sighisoara.ro

 

DOCUMENTELE NECESARE OBŢINERII UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANELE JURIDICE

DOCUMENTELE NECESARE OBŢINERII UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU UN MIJLOC DE TRANSPORT ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA UNEI CLĂDIRI ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

 • Declaraţie tip ITL-002 Model 2016 (de la sediul Primăriei, cam.21 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)
 • Extras de carte funciară, în cazul în care este intabulată
 • Actul de dobândire a clădirii care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă 
 • Certificatul de performanţă energetică a clădirii 
 • Balanţa de verificare a lunii în care a fost înregistrată clădirea în evidenţa contabilă a persoanei juridice
 • Nota contabilă 
 • Fișa mijlocului fix 
 • Certificat de înregistrare a persoanei juridice la registrul comerţului 
 • Certificat de înregistrare fiscală 
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA UNEI CLĂDIRI NOU CONSTRUITE ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

 • Declaraţie tip ITL-002 Model 2016  (de la sediul Primăriei, cam.21 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)
 • Autorizaţia de construire 
 • Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
 • Nota contabilă 
 • Fișa mijlocului fix 
 • Certificatul de performanţă energetică a clădirii 
 • Balanţa de verificare a lunii în care a fost înregistrată clădirea în evidenţa contabilă a persoanei juridice
 • Certificat de înregistrare a persoanei juridice la registrul comerţului 
 • Certificat de înregistrare fiscală 
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de recepţie

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA  MODIFICĂRILOR INTERVENITE  ASUPRA VALORII DE INVENTAR A UNEI CLĂDIRI ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

 • Declaraţie tip ITL-002 Model 2016  (de la sediul Primăriei, cam.21 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)
 • Adresă din partea contribuabilului în care se precizează data de la care s-a modificat valoarea de inventar a clădirii, precum şi motivul care a determinat modificarea valorii de inventar
 • Raport de evaluare dacă este cazul, întocmit de către  un evaluator autorizat
 •  Nota contabilă 
 • Fișa mijlocului fix 
 • Balanţa de verificare a lunii în care a fost înregistrată modificarea valorii de inventarîn evidenţa contabilă a persoanei juridice

  DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA  MODIFICĂRILOR INTERVENITE    ASUPRA VALORII DE INVENTAR A UNEI CLĂDIRI ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE CA URMARE A REEVALUĂRII CLĂDIRII

 • Declaraţie tip ITL-002 Model 2016 (de la sediul Primăriei, cam.21 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)
 • Raport de evaluare pentru impozitare întocmit de un evaluator autorizat, la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinta.
 • Extras de carte funciară actualizat 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA UNUI TEREN ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

 • Declaraţie tip ITL-004 Model 2016 (de la sediul Primăriei, cam.21 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)
 • Extras de carte funciară actualizat în cazul în care este intabulat
 • Actul de dobândire al terenului care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, certificatul de moştenitor, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate 
 • Certificat de înregistrare a persoanei juridice la registrul comerţului
 • Certificat de înregistrare fiscală 
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA UNUI MIJLOC DE TRANSPORT ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

 • Declaraţie tip ITL-005 Model 2016 , ITL-006 Model 2016, ITL-007 Model 2016 (de la sediul Primăriei, cam.21 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)
 • Actul de dobândire a mijlocului de transport care poate fi: contract de înstrăinare-dobândire, factura, contract de leasing, contract de donaţie, certificatul de moştenitor (traduse în limba română -unde este cazul- şi legalizate)hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă 
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport 
 • Certificat de înregistrare a persoanei juridice la registrul comerţului 
 • Certificat de înregistrare fiscală 
 • Certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale 
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data dobândirii

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE  ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

 • Declaraţie tip ITL-014 Model 2016 (de la sediul Primăriei, cam.21 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)
 • Autorizaţia de construire 
 • Certificat de urbanism 
 • Proiect montare firmă 
 • Certificat de înregistrare a persoanei juridice la registrul comerţului 
 • Certificat de înregistrare fiscală 
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data amplasării

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢE A UNUI BUN IMOBIL (CLĂDIRE ŞI TEREN) ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

 • Cerere
 • Actul de înstrăinare care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie 
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data înstrăinării

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

 • Declarația tip ITL-027 Model 2009 (de la sediul Municipiului, cam.21)
 • Certificat de radiere
 • Factură sau contract de înstrăinare-dobândire 
 • Raport de casare, dacă este cazul 
 • Hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă 
 • Termenul de declarare este de 30 de zile calendaristice de la data înstrăinării

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRARE/VIZARE A  ABONAMENTELOR ȘI BILETELOR DE INTRARE LA SPECTACOLE

•    Cerere vizare bilete/abonamente spectacol (de la sediul Primăriei, cam.21 sau de pe site-ul primăriei www.primariasighisoara.ro)
•    Certificat de înregistrare fiscală 
•    Certificat de înregistrare la registrul comerţului pentru organizatorul de spectacole

Nota: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice