Domino

Responsabil cu difuzarea informațiilor publice 

Nyaradi Isabella Maria

Consilier Superior  - Serviciul Relații Publice și Comunicare 

Compartiment Relații cu publicul, CIC, Petiții, Audiențe - Informații publice

Cam. 12

DATE DE CONTACT ALE INSTITUȚIEI

Primăria Municipiului Sighișoara

Piața Muzeului nr. 7

Tel. 0265 77 12 80

Fax. 0265 77 12 78

E-mail: contact@primaria-sighisoara.ro

sighisoara@cjmures.ro

Web: www.primariasighisoara.org