prim_sighisoara

Lucrări de reparații curente la imobilul din strada Hermann Oberth nr. 15
INVITAȚIE
- pentru achiziția de  “lucrări de reparații curente la imobilul din strada Hermann Oberth nr. 15”, conform anunțului de publicitate nr. 63367 publicat în S.E.A.P. la adresa www. adresa www.e-licitatie.ro.

Referitor la: anunt de publicitate 59050 - ANULAREA procedurii de atribuire a contractului de lucrari cu obiectul Lucrari de reparatii curente la imobilul din str. Hermann Oberth nr.15, din Municipiul Sighisoara, in baza prevederilor art. 212, alin. (1), lit.c) din legea 98/2016, privind achizitiile publice.

Servicii de instalații electrice pentru montarea și demontarea ornamentelor luminoase pentru sărbătorile de iarnă pe raza Municipiului Sighișoara

INVITAȚIE - pentru achiziția de ”servicii de instalații electrice pentru montarea și demontarea ornamentelor luminoase pentru sărbătorile de iarnă pe raza Municipiului Sighișoara”, conform anunțului de publicitate nr. 59045 publicat în S.E.A.P. la adresa www. adresa www.e-licitatie.ro.

Servicii pentru instalarea aparaturii de iluminat și lămpi electrice (componentele), necesare pentru rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor referitoare la sistemul de iluminat al Municipiului Sighișoara, prin înlocuirea aparaturii de iluminat și a lămpilor electrice (componentelor) defecte
INVITAȚIE
- pentru achiziția de  “servicii pentru instalarea aparaturii de iluminat și lămpi electrice (componentele), necesare pentru rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor referitoare la sistemul de iluminat al Municipiului Sighișoara, prin înlocuirea aparaturii de iluminat și a lămpilor electrice (componentelor) defecte”, conform anunțului de publicitate nr. 59046 publicat în S.E.A.P. la adresa www. adresa www.e-licitatie.ro.

Lucrări de reparații curente la imobilul din strada Hermann Oberth nr. 15
INVITAȚIE
- pentru achiziția de  “lucrări de reparații curente la imobilul din strada Hermann Oberth nr. 15”, conform anunțului de publicitate nr. 59050 publicat în S.E.A.P. la adresa www. adresa www.e-licitatie.ro.

Furnizare de carburanți auto motorină euro diesel 5 și benzină fară plumb pe baza de carduri electronice de credit, necesare pentru parcul auto intern al Municipiului Sighișoara

INVITAȚIE – pentru achiziția ”furnizare de carburanți auto: motorină euro diesel 5 și benzină fară plumb pe baza cardurilor electronice de credit, necesare pentru parcul auto intern al Municipiului Sighisoara în perioada 1.05.2017 – 31.04.2018”, conform anunțului de publicitate publicat în S.E.A.P. la adresa www. adresa www.e-licitatie.ro.

INVITAȚIE – pentru achiziționarea următoarelor servicii:

Servicii de plată on-line cu cardul a impozitelor și taxelor locale prin intermediul dispozitivelor de plată POS pentru Municipiul Sighișoara conform anunțului de publicitate publicat în S.E.A.P. la adresa www.e-licitatii.ro

Servicii de plată on-line cu cardul a impozitelor şi taxelor locale prin intermediul dispozitivelor de plată POS  pentru Municipiul Sighişoara - Raspuns de solicitare de clarificari

INVITAȚIE – pentru achiziționarea următoarelor lucrări:
”Lucrări pentru instalarea aparaturii de iluminat și lămpi electrice (componente), necesare pentru rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor referitoare la sistemul de iluminat al Municipiului Sighişoara, prin înlocuirea aparaturii de iluminat și a lămpilor electrice (componentelor) defecte” conform anunțului de publicitate publicat în S.E.A.P. la adresa www. adresa www.e-licitatie.ro.

Lucrări pentru instalarea aparaturii de iluminat și lămpi electrice (componente), necesare pentru rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor referitoare la sistemul de iluminat al Municipiului Sighişoara, prin înlocuirea aparaturii de iluminat și a lămpilor electrice (componentelor) defecte- Raspuns de solicitare clarificari 10651/20.04.2017 

INVITAȚIE - pentru achizitionarea urmatoarelor servicii: Servicii de medicina muncii pentru Municipiul Sighisoara conform anuntului de publicitate postat in S.E.A.P. la adresa www.e-licitatie.ro

Lucrări pentru instalarea aparaturii de iluminat și lămpi electrice (componente), necesare pentru rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor referitoare la sistemul de iluminat al Municipiului Sighişoara, prin înlocuirea aparaturii de iluminat și a lămpilor electrice (componentelor) defecte- Raspunsuri de solicitari clarificari 10.783/21.04.2017

Lucrări pentru instalarea aparaturii de iluminat și lămpi electrice (componente), necesare pentru rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor referitoare la sistemul de iluminat al Municipiului Sighişoara, prin înlocuirea aparaturii de iluminat și a lămpilor electrice (componentelor) defecte- Raspuns de solicitari clarificari 10.833/21.04.2017

INVITAȚIE – pentru achiziționarea următoarelor servicii:
a) servicii de proiectare constând în elaborarea  proiectului tehnic, a caietelelor de sarcini, a detaliilor de execuţie şi a documentaţiei pentru obţinerea avizelor și a autorizaţiei de construire pentru obiectivul de investiţii cu denumirea „Reabilitarea termică la clădirea unde funcționeaza Creșa nr. 2 Sighișoara, str. Plopilor nr. 19  din Municipiul Sighişoara;
b) servicii de asistență tehnică de specialitate din partea proiectantului pe toată durata de execuție a lucrărilor până la recepția la terminarea lucrărilor;
conform anunțului de publicitate publicat în S.E.A.P. la adresa www. adresa www.e-licitatie.ro.

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  - Invitație în cadrul procedurii simplificate pentru achiziționarea: Serviciilor de prestații artistice, pentru organizarea evenimentului Zilele Sighișoarei 2017

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  - Invitație în cadrul procedurii simplificate pentru achiziționarea: Serviciilor de tipografie și livrare, pentru organizarea evenimentului Zilele Sighișoarei 2017

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  - Invitație în cadrul procedurii simplificate pentru achiziționarea: Serviciilor de prestații artistice folclorice, pentru organizarea evenimentului Zilele Sighișoarei 2017

Referitor la: anunt de publicitate 87189 - ANULAREA procedurii de atribuire a contractului de lucrări cu obiectul ”Lucrări pentru instalarea aparaturii de iluminat si lămpi electrice (componente), necesare pentru rezolvarea sesizarilor si reclamatiilor referitoare la sistemul de iluminat al Municipiului Sighisoara, prin inlocuirea aparaturii de iluminat si a lampilor electrice (componentelor) defecte” în baza prevederilor art. 212, alin. (1), lit.c) din legea 98/2016, privind achizitiile publice.

 ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  - Invitație în cadrul procedurii simplificate pentru achiziționarea: Serviciilor de închiriere scenă, sonorizare și lumini necesare prezentării spectacolelor organizate cu ocazia desfășurării evenimentului Zilele Sighișoarei 2017

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  - Invitație în cadrul procedurii simplificate pentru achiziționarea: Serviciilor de pirotehnie constând în prezentarea unui joc de artificii pentru  evenimentul Zilele Sighișoarei 2017 

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  - Invitație în cadrul procedurii simplificate pentru achiziționarea: Serviciilor de pază a obiectivelor instalate în perimetrul de desfășurare a  evenimentului Zilele Sighișoarei 2017 

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  - Invitație în cadrul procedurii simplificate pentru achiziționarea: Serviciilor de prestații artistice, consultanță și suportul necesar pentru prezentarea spectacolelor organizate cu ocazia desfășurării  evenimentului Zilele Sighișoarei 2017

Referitor la anunțul de participare simplificat nr. 11.629/VIII/2.05.2017 - ANULAREA procedurii de atribuire a contractului de servicii de închiriere scenă și asigurarea sonorizării și luminilor necesare prezentării spectacolelor organizate cu ocazia desfășurării evenimentului Zilele Sighișoarei 2017

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  - Invitație în cadrul procedurii simplificate pentru achiziționarea: Serviciilor de închiriere scenă, sonorizare și lumini necesare prezentării spectacolelor organizate cu ocazia desfășurării evenimentului Zilele Sighișoarei 2017

Referitor la anunțul de participare simplificat nr. 11.660/VIII/2.05.2017 - ANULAREA procedurii de atribuire a comenzii cu obiectul: Servicii de pirotehnie constând în prezentarea unui joc de artificii pentru  evenimentul Zilele Sighișoarei 2017

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  - Invitație în cadrul procedurii simplificate pentru achiziționarea: Serviciilor de pirotehnie constând în prezentarea unui joc de artificii pentru  evenimentul Zilele Sighișoarei 2017 

Referitor la anunțul de participare simplificat nr. 11.653/VIII/2.05.2017 - ANULAREA procedurii de atribuire a comenzii cu obiectul: Servicii de pază a obiectivelor instalate în perimetrul de desfășurare a  evenimentului Zilele Sighișoarei 2017 

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  - Invitație în cadrul procedurii simplificate pentru achiziționarea: Serviciilor de pază a obiectivelor instalate în perimetrul de desfășurare a  evenimentului Zilele Sighișoarei 2017 

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  - Invitație în cadrul procedurii simplificate pentru achiziționarea: Serviciilor medicale de prim ajutor în perimetrul de desfășurare a  evenimentului Zilele Sighișoarei 2017

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  - Invitație în cadrul procedurii simplificate pentru achiziționarea: Serviciilor de montare/demontare instalații electrice aferente organizării desfășurării enenimentului Zilele Sighișoarei 2017

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  - Invitație în cadrul procedurii simplificate pentru achiziționarea: Serviciilor de amplasare toalete ecologice în perimetrul de desfășurare a evenimentului Zilele Sighișoarei 2017