prim_sighisoara

FESTIVALUL SIGHIȘOARA MEDIEVALĂ 2017

REGULI DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR                    

În Cetatea Medievală:

- pe domeniul public și privat, indiferent de natura proprietății, nu se vor comercializa băuturi alcoolice de niciun fel;
- băuturile răcoritoare se vor servi în recipiente din plastic;
- se interzice instalarea de grătare, instalații de preparat produse alimentare care presupun prăjeli, grătare, etc.;
- nu se vor comercializa semințe, vată de zahăr, porumb fiert, mere glazurate;
- se vor comercializa exclusiv produse de artizanat specifice epocii medievale (ceramică, pielărie, obiecte de îmbrăcăminte, podoabe, picturi, obiecte decorative, etc.);
- nu se vor comercializa niciun fel de obiecte de talcioc: jucării, baloane, brățări luminoase, bijuterii și altele din aceeași categorie.
În Orașul de Jos:
- băuturile răcoritoare se vor servi în recipiente din plastic;
- nu se vor comercializa niciun fel de obiecte de talcioc: jucării, baloane, brățări luminoase, bijuterii și altele din aceeași categorie;
- sunt interzise jocurile de noroc gen „roata norocului”, „alba-neagra” etc.;          
Activitatea de comerț se va desfășura în următoarele zone din perimetrul de desfășurare a festivalului:
Ø Alimentație publică: Piața Octavian Goga, str. Octavian Goga, str. Morii și Piața Muzeului.
Ø Artizanat, produse industriale: str. Morii, str. Octavian Goga, str. Școlii, Piața Muzelui și str. Cositorarilor.
Ø Parc de distracții: Piața Sigma.
Municipiul Sighișoara pune la dispoziția comercianților:
-          suprafața de teren, în baza contractului de închiriere;
-          servicii: iluminatul general al zonelor de festival pe durata desfășurării acestuia, sursa de electricitate, curățenia culoarelor de circulație și a grupurilor sanitare.
 
TAXE PENTRU ÎNCHIRIEREA TERENULUI PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE
Pentru desfășurarea activităților comerciale în perioada Festivalului “Sighișoara Medievală” 2017 se stabilesc următoarele taxepentru închirierea terenului în vederea comerțului ambulant:
În Cetatea Medievală:
Ø Produse alimentare: 120 lei/mp/zi;
Ø Înghețată: 80 lei/mp/zi;
Ø Băuturi răcoritoare - 90 lei/mp/zi;
Ø Produse de artizanat, artă - 80 lei/mp/zi;
Ø Face-painting, portrete, caricaturi: 60 lei/mp/zi.
În Orașul de Jos:
Ø Alimentație publică cu băuturi alcoolice (max. 2 dozatoare) - 150 lei/mp/zi;
Ø Taxă dozator, începând cu al treilea aparat – 130 lei/dozator/zi
Ø Alimentație publică fără băuturi alcoolice - 130 lei/mp/zi;
Ø Produse alimentare:
•          kurtos kalacs, gogoși, langoși, clătite, turtă dulce - 75 lei/mp/zi;
•          înghețată, fulgi de gheață - 60 lei/mp/zi;
•          vată de zahăr, popcorn, porumb fiert, mere glazurate – 60 lei/mp/zi;
Ø Băuturi răcoritoare - 70 lei/mp/zi;
Ø Produse de artizanat, artă, produse lucrate manual - 60 lei/mp/zi;
Ø Produse industriale - 80 lei/mp/zi;
Ø Terase: 8 lei/mp/zi;
Ø Activități recreative:
•          face painting, portrete, caricaturi: 50 lei/mp/zi;
•          pictură, desene, desene cu nisip, etc: 50 lei/mp/zi;
•          închirieri costumații: 50 lei/mp/zi;
•          proiecții filme: 50 lei/mp/zi:
•          clovni (dacă desfășoară și activitate de comerț): 50/zi;
Ø Parcuri de distracție (carusel, ringelspiel, trenuleț electric, mașinuțe electrice, tobogane gonflabile, etc.): 10 lei/mp/zi.
Artiștii plastici sighișoreni, elevii și studenții (cu carnetul de elev/student vizat la zi) sunt scutiți de la plata taxelor de închiriere/autorizare.
       Atribuirea terenurilor se va face în ordinea cronologică a depunerii cererilor, după semnarea de către părți a contractului de închiriere, anexă la prezentul regulament.
 
TAXE PENTRU AUTORIZAREA ACTIVITĂȚII COMERCIALE
       Taxele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, stabilite în funcție de suprafața aferentă activităților respective, după caz, sunt în sumă de:
110 lei, pentru o suprafață de până la 500 mp inclusiv;
4000 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 500 mp – 600 mp, inclusiv;
4500 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 600 mp – 800 mp, inclusiv;
5000 lei, pentru o suprafață cuprinsă între 800 mp – 1000 mp, inclusiv;
5500 lei, pentru o suprafață mai mare de 1000 mp.
       Pentru desfășurarea activităților comerciale pentru domeniul alimentație publică, se vor emite autorizații de funcționare pentru care s-a stabilit taxa de 110,00 lei/contract.
Toţi comercianţii vor prezenta documentele în baza cărora sunt autorizaţi să desfăşoare activitatea comercială respectivă (autorizaţie de persoană fizică, asociaţie familială, certificat de înmatriculare, cod fiscal).
Autorizaţia de funcţionare pe perioada Festivalului “Sighișoara Medievală” 2017, se va elibera numai în baza contractului de închiriere a suprafeței de teren.
Autorizaţia de funcţionare este valabilă doar pe lotul atribuit prin contract, în condiţiile stabilite la încheierea acestuia.
În perioada 28-30 iulie 2017, în perimetrul de desfășurare a festivalului, activitatea de comerț se va desfășura între orele 10.00 și 24.00.
 
Acte necesare în vederea autorizării:
Ø Certificat de înmatriculare eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului;
Ø Certificatul constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului, care trebuie să cuprindă activităţile desfăşurate de către agentul economic conform codului CAEN;
Ø După caz, autorizaţiile şi avizele prevăzute de lege (autorizaţie/aviz: sanitară, sanitar-veterinară), pentru cei cu alimentaţie publică şi comerţ cu produse alimentare.
Toţi comercianţii vor avea dreptul de a comercializa exclusiv produsele stabilite la încheierea contractului, conform prezentului regulament, şi care vor figura pe lista de produse anexă la autorizație.
Autorizaţia de funcţionare pe perioada evenimentului este valabilă doar pe lotul atribuit de Municipiul Sighișoara şi va fi în mod obligatoriu afişată, împreună cu lista de produse permise spre comercializare, la loc vizibil pe fiecare tarabă ori la locul de vânzare.
Echipele de pază și ordine vor ridica tarabele tuturor celor care nu dețin autorizație de funcționare sau nu respectă condițiile prevăzute în prezentul Regulament și vor sancționa persoanele în cauză, conform prevederilor legale în vigoare.
 
CHELTUIELI DE REGIE
La taxele de închiriere se vor adăuga cheltuieli de regie, însemnând:
1. Taxă de salubritate, pentru alimentaţie publică, în valoare globală de 80 lei, iar pentru artizanat/artă, în valoare globală de 30 lei.
2. Taxă de energie electrică, în funcţie de consum.
Pentru comercianţii care solicită energie electrică la locurile închiriate organizatorul va asigura – în limita posibilităţilor – furnizarea de energie electrică contra unei taxe de branşare - debranşare de 50 lei şi plata contravalorii energiei electrice efectiv consumate.       
Consumul efectiv se va determina prin apreciere în funcţie de consumatorii deţinuţi de comerciant (instalaţii de iluminat şi prize).
Instalaţiile electrice de lumină şi prize se vor taxa după cum urmează:
         - în cuantum de 16 lei/zi/priză;
         - în cuantum de 9 lei/zi/corp de iluminat.