Domino

 

 

 

Comunicat de presă

Anunț începere implementare proiect“Mobilitate urbană durabilă – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sistreme inteligente de management urban/loca) în Municipiul SIghișoara”

                                                                                                                                                              Data: 30.01.2023

Beneficiar: Municipiul Sighișoara

Municipiul Sighișoara anunţă începerea activităţilor proiectului “Mobilitate urbană durabilă – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sistreme inteligente de management urban/local) în Municipiul Sighișoara”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fodul Local, Axa I.1 – Mobilitate urbană; Subinvestiția – I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) – cod 076 – digitalizarea transportului urban, respectiv – cod 021ter – dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate pentru administrațiile publice și întreprinderi.

Obiectiv general: Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a Municipiului Sighișoara prin investiții în infrastructura locală ce va susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional;

Obiective specifice:

  • Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană;
  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de trasnporturi;
  • Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport.

  “PNRR : Fonduri pentru România modernă şi reformată!”

Cod proiect PNRR: C10-I1.2-1560

  Valoarea totală a proiectului: 1.789.921,73 lei inclusiv TVA;

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 1.789.921,73 lei inclusiv TVA;

Valoare eligibilă din PNRR: 1.504.135,91 lei, fără TVA;

 Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR: 285.785,82 lei. Data începerii proiectului: 28.01.2023

  Data finalizării proiectului: 27.01.2026

“Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei finanţat din fonduri europene prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României şi din fonduri naţionale”

Echipa de implementare din partea UAT Municipiul Sighișoara
Tel. 0265.771.280 – int. 187
E-mail: achizitii@primaria-sighisoara.ro ;   www.primariasighisoara.ro