Domino

”TITLUL DE EXCELENȚĂ” ÎN SIGHIȘOARA

 

Pe parcursul acestui an, în Municipiul Sighișoara, au fost oameni care s-au implicat activ în comunitate și care au excelat în diferite domenii de activitate și au adus cinste orașului nostru.

Tocmai de aceea, pe 1 decembrie 2022, vom avea #Gala #Excelenței în Sighișoara!

În acest sens, așteptăm #propunerile dumneavoastră legate de cetățenii care merită „Titlul de Excelență” în Sighișoara.

Titlul se acordă pentru fiecare dintre următoarele domenii:

a) Literatură: poezie, proză, eseu, dramaturgie, reviste, documentare, cărți de știință, publicistică;

b) Literatură de specialitate în diverse domenii;

c) Arte vizuale: pictură, sculptură, fotografie, desen, design, film, ceramică, gravură, artele decorative;

d) Muzică: clasică, ușoară, populară;

e) Învățământ;

f) Sport;

g) Caritate și protecție socială;

h) Olimpiade și concursuri școlare;

i) Managementul afacerilor.

* Titlul de excelență, nu se acordă pentru întreaga activitate, ci doar pentru aceea desfășurată în anul 2022.

Propunerile pentru acordarea titlului se redactează în scris și se depun fie la Registratura generală a Primăriei Municipiului Sighișoara, fie pe adresa de email primaria@sighisoara.org.ro.

Propunerea va fi însoțită de cel puțin următoarele înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acordare a titlului:

- Copie după actul de identitate / pașaport;

- Curriculum Vitae;

- Certificat de cazier judiciar;

- Alte acte ce atestă meritul, după caz.

Cererea și anexele necesare pot fi depuse de orice persoană fizică sau juridică. În cerere vor fi precizate datele privind nominalizatul, domeniul pentru care este propus și modalitățile de contactare ale nominalizatului și solicitantului.

Termen pentru trimiterea propunerilor: 17 octombrie 2022.

Propunerile vor fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local Sighișoara iar în eventualitatea în care sunt mai mulți nominalizați pentru același domeniu, laureatul se va desemna tot de către Consiliul Local.