prim_sighisoara

Organigrama este redarea schematică (grafică) în toate detaliile a organizării, a subordonării şi a legăturilor dintre compartimente din cadrul unei întreprinderi sau a unei instituţii.

Direcții și Servicii

1. Direcția Relații Publice și Comunicare

Director executiv: Sitea Oana. Camera 25, Telefon: 0265-771280, interior 133.

2. Direcția Administrarea Patrimoniului

Director executiv: Morar Carmen. Camera 34, Telefon: 0265-771280, interior 129.

3. Direcția Generală Arhitect Șef

 Camera 56, Telefon: 0265-771280, interior 113.

4. Biroul Public Cadastru și Agricultură

Șef birou: Bădău Adrian Nicolae. Camera 51, Telefon 0265-771280, interior 180.

5. Biroul buget, contabilitate, salarizare

Șef birou: Marian Adriana Paula. Camera 50, Telefon 0265-771280, interior 124.

6. Biroul impozite și taxe

Șef birou: Vaidacuțan Vasile. Camera 38, Telefon 0265-771280, interior 122.

7. Biroul executare creanțe

Șef birou: Oltean Emil. Camera 62, Telefon 0265-771280, interior 138.

8. Biroul achiziții, accesare fonduri europene și managementul proiectelor.

Șef birou: Niță Alexandru Sebastian. Camera 53, Telefon 0265-771280, interior 128.

9. Serviciul tehnic, investiții-urmărire contracte, monitorizare servicii de utilități publice

Șef serviciu: Radu Pavel Puiu. Camera 69, Telefon 0265-771280, interior 181.

10. Serviciul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic

Șef serviciu: Răduț Anca Maria. Camera 72, Telefon 0265-771280, interior 144.