Domino

Organigrama este redarea schematică (grafică) în toate detaliile a organizării, a subordonării şi a legăturilor dintre compartimente din cadrul unei întreprinderi sau a unei instituţii.

Direcții, Servicii și Birouri

1. Serviciul Relații Publice și Comunicare

Șef serviciu: Sitea Oana, Camera 25, Telefon: 0265-771280, interior 133. 

2. Serviciu Evidența Patrimoniului și Fond Locativ 

Șef serviciu: Morar Carmen. Camera 34, Telefon: 0265-771280, interior 129.

3. Direcția Arhitect Șef

Arhitect șef: Tătăranu Irina - Mihaela, Camera 56, Telefon: 0265-771280, interior 113.

4. Biroul Public Cadastru Topometrie și Administrare Terenuri Agricole și Forestiere

Șef birou: Bădău Adrian Nicolae. Camera 51, Telefon 0265-771280, interior 180.

5. Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare

Șef birou: Marian Adriana Paula. Camera 50, Telefon 0265-771280, interior 124.

6. Biroul Impozite și Taxe

Șef birou: Vaidacuțan Vasile. Camera 38, Telefon 0265-771280, interior 122.

7. Biroul Executare Creanțe

 Camera 62, Telefon 0265-771280, interior 138.

8. Serviciul Achiziții, Investiții, Fonduri Europene

  Camera 70, Telefon 0265-771280, interior 187.

9. Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice, Guvernață Corporativă și Transport Public Local

Șef serviciu: Radu Pavel Puiu. Camera 71, Telefon 0265-771280, interior 127.

10. Biroul Resurse Umane și Administrare Sistem Informatic

Șef birou: Răduț Anca Maria. Camera 53, Telefon 0265-771280, interior 128.