prim_sighisoara

S-au reluat lucrările pentru introducerea canalizării pe str. Zugravilor, Izvorului și Livezilor.

S-au reluat lucrările pentru introducerea canalizării pe str. Zugravilor, Izvorului și Livezilor.

prim_sighisoara

S-au reluat lucrările pentru introducerea canalizării pe str. Zugravilor, Izvorului și Livezilor.


Lucrările fac parte din proiectul “ Extindere rețea canalizare în municipiul Sighișoara 2 și au fost întrerupte pe perioada sezonului rece.
Prin execuţia lucrărilor de extindere canalizare se urmăreşte colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la reţeaua de canalizare existentă, respectiv la stația de epurare zonală.
Proiectul vizează realizarea sistemului public de canalizare menajeră în două zone din municipiul Sighișoara, respectiv zona Axente Sever, cuprinzând străzile Zugravilor, Livezilor și Izvorului și zona străzii B. Şt. Delavrancea, la nivel de reţele de canale colectoare principale şi secundare cu scurgere gravitaţională, cât şi crearea racordurilor de canalizare la utilizatorii finali.
Investiția prevede extindere rețea canalizare pe o lungime de 385 m pe str Zugravilor, 858 m pe str Izvorului și 491 m pe str B. Șt. Delanvrancea, fiind vorba despre o lungime totală conductă canalizare menajeră de 1904 m în cadrul acestui proiect.
Proiectul a fost demarat în anul 2012 dar lucrările au fost abandonate de fostul TCM care a intrat în insolvență, la momentul respectiv fiind realizate doar 15% din lucrări.