SOBIS

Nr. 7224/ III / 03.03.2022

 

ANUNȚ PUBLIC

privind Proiectul de hotarâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local Sighișoara

 

Astăzi, 03.03.2022, Municipiul Sighișoara anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ:

Proiectul de hotarâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile de utilităţi, specifice serviciului de salubrizare, derulate de S.C. Schuster Ecosal S.R.L., conform contractului de concesiune nr. 22.161/891/23.10.2012

Documentațiile aferente proiectului de act normativ pot fi consultate:

  • Pe portalul Municipiului Sighișoara

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322

  • La avizierul instituției, Piața Muzeului, nr. 7, Sighișoara;

 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse consultării publice se pot depune până la data de 14.03.2022 (inclusiv), pe baza formularului de colectare de recomandări, atașat:

1. La Registratura instituției din Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

2. Prin poștă, la adresa Sighișoara, Piața Muzeului, nr. 7;

3. Ca mesaj în format electronic la adresa de e-mail: primaria@sighisoara.org.ro;

4. Prin fax la numărul 0265.77.12.78.

 

Formularul de recomandări poate fi descărcat de pe pagina de internet a instituției, https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/formulare-0000361A sau poate fi ridicat de la sediul instituției: Piaț Muzeului, nr. 7, camera 12 – Centrul de Informare Cetățeni.

Propunerile trimise vor fi publicate pe portalul Municipiului Sighișoara.

https://primariasighisoara.ro/portal/mures/sighisoara/portal.nsf/pagini/dezbateri+publice+2022-0001F322

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris vor fi justificată în scris.

 

Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României prin H.G. nr. 171/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, dezbaterea se va desfășura sub formă de depunere a propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare referitoare la  actul  normativ sus-menționat.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefon 0265.77.12.80, int. 103.

 

 

Primar,

Ioan- Iulian Sîrbu

 

 

Responsabil pentru relația cu societatea civilă,

Nyaradi Isabella Maria